Nylon 8-plait

Den ultimata förtöjnings- och ankarlinan med ett utmärkt brottsbelastningsförhållande, bästa nötningsvärden och minimalt utrymme för förvaring.

The ultimate mooring / anchor line featuring an excellent breaking load ratio, best abrasion values, and minimal required storage space.

Diameter [mm] Längd [m] Vikt [g/m] MBL [daN]
12 150 112 3100
14 100 142 3750
16 150 159 4700

Rättstavning och tekniska ändringar förbehålles. De angivna uppgifterna är riktvärden utan rättslig eller köpegaranti.
Vi står gärna till förfogande för eventuella frågor.