Förklaringar till de tekniska produktdata

Förklaringar till de tekniska produktdata

 

Ø = diameter(mm):

Den nominella diametern är alltid den maximala diametern

 

Längd = linlängd;(m):

Linan kapas enligt standarden EN ISO 2307.
Linlängd: per spole eller tross

 

MBL = Minsta brottlast:

Värdet i daN (1 daN motsvarar ca 1 kg) anger den belastning där linan skulle brista.
De angivna brottlasterna är värden som har fastställts vid provning i våra laboratorier. Dessa värden kan emellertid variera beroende på användningsförhållanden. Brottlasterna gäller fri längd och reduceras genom splitsar och knopar. Vid utformning av linor rekommenderar vi ett förhållande mellan arbetsbelastning och brottlast på minst 1:5!

 

Vikt = metervikt (g/m):

De angivna värdena i gram gäller en meter lina. Linans längd kan ändras vid användning, vilket därmed kan leda till avvikelser i viktangivelserna.