Regler för integritetsskydd

INTEGRITETSPOLICY

Denna webbplats drivs av TEUFELBERGER Fiber Rope GmbH (FN 413130 w), här nedan kallad ”vi”, ”oss” och „Teufelberger“, med säte på adressen Vogelweiderstrasse 50, 4600 Wels, Österrike. I denna Integritetspolicy beskriver vi som ansvariga enligt artikel 4, avsnitt 7 EU-DSGVO vilka uppgifter vi samlar in när du besöker vår webbplats och för vilket ändamål vi använder dem. För alla relevanta kontaktuppgifter, se avsnitt 10 i denna Integritetspolicy.

Eftersom skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss, följer vi strikt de lagstadgade kraven från dataskyddslagen och EU-GDPR när vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.