Custom Made / Grand Prix Racing

Grand Prix-tågvirket från Robline utvecklas kontinuerligt ombord på Grand Prix-båtar och megajakter. Det praktiska eldprovet ombord på Grand Prix-segelbåtar såsom TP52 eller Open 60 ger oss möjlighet att upptäcka åt vilket håll utvecklingen går, och att reagera snabbt och effektivt på detta i vår utveckling av nya konstruktioner och designer för våra racinglinor.

 

Våra kunder drar nytta av linor som testats intensivt och nått långt i utvecklingsstadiet – våra linkonstruktioners tekniska egenskaper utvecklas kontinuerligt tillsammans med de bästa seglarna och de mest krävande båtarnas applikationer.

 

Man bör välja linor med hänsyn till det avsedda användningsområdet och de behov som hänger samman med det. Det är möjligt att kombinera de mest olika hölje- och kärnkonstruktioner för en viss konkret användning. FSE Robline Coating Technologies garanterar att olika kärn- och höljeskonstruktioner harmoniserar optimalt.