TEUFELBERGER

Robline är ett varumärke som tillhör det internationella familjeföretaget TEUFELBERGER.

 

Robline är det österrikiska familjeföretaget TEUFELBERGERS varumärke för seglare. TEUFELBERGER vilar på tre solida pelare som utgör grunden för företagets framgång: stållinor, fiberlinor och förpackningsband. Robline står därmed på ett stadigt fundament.

TEUFELBERGER är än idag till hundra procent ett familjeföretag vars öde efter mer än 225 år och i sjunde generationen nu ligger i Florian Teufelbergers händer. Företaget verkar internationellt och utnyttjar de chanser globaliseringen för med sig för att växa stadigt. Genom våra tillverkningsanläggningar i Österrike, Tjeckien, USA, Italien och Thailand kan vi utan problem uppfylla specifika kundönskemål samt alla lokala krav på kvalitet och certifiering.

Till TEUFELBERGER hör tågvirkesmärkena Robline och New England Ropes samt klättringsrepmärket Maxim.

Ungefär fem procent av TEUFELBERGERS 1 300 medarbetare arbetar med forskning och utveckling och garanterar på så sätt att vi kan erbjuda innovativa, pålitliga och trendiga linor.

 

Överblick över TEUFELBERGERS affärsområden

 

Inom affärsområdet fiberlinor utvecklas och tillverkas förutom tågvirke till fritids- och handelsflottan också linor för trädvård, pappersindustrin, fallskyddsutrustning, och för industriellt bruk. Inom affärsområdet stållinor tillverkar vi dessa för linbanor och kranar. TEUFELBERGERS produktportfölj kompletteras med förpackningsband.

 

Här får du reda på mer om TEUFELBERGER, klicka på länken!