FSE-Mooring & Anchor Lines

Förtöjningslinor och ankarlinor

Även till synes enkla produkter såsom förtöjningslinor, ankar- och släplinor kräver ett avancerat utvecklings- och testningsarbete. Våra produkter baseras på erfarenheter från hela världen, och på återkoppling från de mest olika användare.

 

Robline leder trenden med olika fibrer för förtöjnings- och ankarlinor, beroende på användningsområdet, och inför nu en lina av polyamid (mer känt som nylon). Vid kritiska chockbelastningar utnyttjas dessa fibrers höga elasticitet och ger en förtöjningslina med god dämpning.

 

Men även 8-flätade konstruktioner med hög flexibilitet som tar upp minimalt lastutrymme och har god splitsbarhet möjliggör olika användningar och perfekt funktionalitet.

 

Alla förtöjningslinor och ankarlinor från Robline uppvisar egenskaperna slitstyrka, töjning, hanterbarhet och god splitsbarhet.