Sailmaker

Segelmakare

Roblines segelmakarprodukter utvecklas i samarbete med ansedda segelmakare och användare. Detta samarbete är givetvis en fortlöpande process och därför finner man under den här rubriken nyutvecklade produkter som är vägledande för utvecklingen av förlängd livslängd hos Roblines produkter.

 

Vi sätter stort värde på att våra produkter alltid håller hög kvalitet. Ett optimalt förhållande mellan pris och prestanda är för oss lika viktigt som att använda den senaste fiberteknologin.