Splitsningscenter

Internationellt kända kappseglare förlitar sig sedan många år tillbaka på Roblines expertis. Vi utrustar båtar till de olympiska spelen och stödjer välkända kappseglingar. Vi har nu utökat vårt omfattande utbud av förstklassiga tågvirken med en särskild service: ett center för splitsning och längdanpassning.

 

 

Tack vare Roblines nya splitsningscenter kan vi nu uppfylla varje seglares önskedrömmar!

 • Precis så mycket tågvirke som behövs, men inte mer!
 • Tågvirkets ändar prepareras på lämpligt sätt!
 • Avsmalning och splitsning enligt önskemål!
 • Få ett individuellt anpassat tågvirke inom ett par dagar!

 

Tack vare vårt center för splitsning och längdanpassning kan vi erbjuda bästa möjliga service och uppfylla våra kunders särskilda önskemål om längdanpassade linor. Splitsningscentret gör det även möjligt för oss att reagera mer målinriktat på nya krav från marknaden.

 

 

Nå den önskade lösningen i ett fåtal steg:

 • Rådfråga din lokala återförsäljare om vilket tågvirke som är lämpligt.
 • Bestäm dig för hur linans ändar ska prepareras.
 • Återförsäljaren sköter sedan resten.
 • Efter bara några dagar kan du hämta tågvirket som är färdigt att användas hos återförsäljaren.
 • Sedan är det bara att hissa seglen!

Alla produkter i vår Robline-portfölj kan längdanpassas enligt dina specifika önskemål. På så vis får du exakt den längd som du behöver och som optimalt uppfyller dina krav. Leveransen sker inom loppet av ett par dagar.

 

 

Roblines splitsningscenter erbjuder följande tjänster:

 • Längdanpassning
 • Tagling vid tågvirkets ände
 • Ögonsplits, flätat tågvirke
 • Ögonsplits, slaget tågvirke
 • Insplitsning av en kaus (kausen tillhandahålles av kunden)
 • Ögonsplits, ihålig flätning
 • Ögonsplits, cruising-lina eller förtöjningslina
 • Ögonsplits, performance-lina
 • Ändlös splits, cruising-lina
 • Ändlös splits, performance-lina
 • Avsmalningssplits
 • Ändindragningssplits