Linskötsel

 

Om du följer de nedanstående skötselanvisningarna kommer livslängden på linan förlängas, så att du kan dra nytta av dess förstklassiga egenskaper under längre tid.

 

Förvaring

Linan bör förvaras i ett rent och torrt utrymme. Om linan ska lagras under längre tid rekommenderar vi att den först tvättas i sötvatten, eftersom salt och smuts förkortar livslängden. Dessutom bör man undvika direkt kontakt med solljus och extrema temperaturer (se även under ”Höga temperaturer”). Dra inte linan över grova ytor eller smutsiga golv, eftersom smuts kan tränga in mellan fibrerna och orsaka nötningsskador.

 

Lindning av en lina

En tre-slagen lina kan ta skada om den rullas av en spole på ett felaktigt sätt. Håll detta alltid i minnet och var extra uppmärksam på böjar som kan öppna de tre trådarna och inverka skadligt på linan.

 

När en flätad lina ska rullas av en spole måste man se till att linan löper obehindrat mitt på axeln, vilket förhindrar att förvridningar och knickar uppstår. För att linan ska löpa perfekt när den ska användas igen, och för att förhindra att förvridningar uppstår rekommenderar vi att flätade linor lindas som en dubbelslinga (som en ”åtta”).

 

Kemikalier

En fiberlina kan förlora mycket av sin hållfasthet om den kommer i kontakt med kemikalier. Även en impregnering av linan med icke godkända produkter kan förändra egenskaperna hos linan i fråga. Därför bör man undvika att använda vanliga lösningsmedel eller rengöringsmedel och istället vända sig till den lokala Robline®-återförsäljaren.

 

Höga temperaturer

Rent generellt gäller att all kontakt med punktvärmekällor ska undvikas. Med höga temperaturer menas alla temperaturer över 40°C, eftersom sådana temperaturer kan förändra linans egenskaper, tillfälligt eller permanent. Endast i enstaka fall kan höga temperaturer ha en positiv inverkan på linan, som t.ex. vid försträckning eller värmefixering.

 

Friktionsvärme

Värme som uppstår genom friktion kan få en linas fibrer att smälta, vilket kan inverka negativt på linans prestanda. Detta inträffar främst när de används på vinschar. Det finns mantelkonstruktioner som är specialutvecklade för det här användningsområdet och som tål den värme som uppstår. Din Robline®-återförsäljare hjälper dig gärna att hitta en lämplig lina.

 

UV-strålning

Ultraviolett strålning kan påverka kvaliteten och livslängden hos syntetiska fiberlinor. Detta gäller framför allt för linor med mindre diameter. Det är därför viktigt att inte utsätta linan för mer solljus än absolut nödvändigt.

 

Slitage

Generellt sett borde alla situationer undvikas där linan kommer i kontakt med sand, smuts eller andra abrasiva partiklar. Såväl sådana partiklar som vassa kanter leder till allmänna skador på linan som eventuellt kan sitta inne i själva linan och som trots att de inte syns utifrån ändå förminskar linans hållfasthet. Undvik därför att låta linor löpa över icke rörliga ytor, såvida de inte är konstruerade för detta (t.ex. ringar).

 

Linrullar och linblock

Generellt gäller att rullar minskar linors hållfasthet och livslängd. Detta gäller särskilt för linrullar med V-profil. Sådana rullar bör undvikas helt, eftersom de pressar samman linan och orsakar lokal friktion som minskar linans livslängd ännu mer. Om linrullar ändå används rekommenderar vi en rulldiameter som är ungefär 8-9 gånger större än linans diameter.

 

Vinschar

En lina som löper över en vinsch behöver en annan höljeskonstruktion än en lina som enbart används på knapar. Det är viktigt att veta detta, eftersom vinschtrummornas abrasiva inverkan snabbt kan leda till förslitningsskador på linan.