Ocean STS

Robline använder STS - Stronger than Steel®-kärnor för högpresterande tillämpningar, t.ex. för kärnor till backstag och fall som används på tävlingsbåtar som TP52. Utvecklad av experterna Robline, den speciella värmesträckningsprocessen, som omfattar en definierad nedkylningsfas under
som definierar repets struktur, gör det möjligt att uppnå en enorm ökning av brotthållfasthet i kombination med minimal förlängning. Ocean STS bör användas överallt där extrema krav måste uppfyllas.

Robline employs STS - Stronger than Steel® cores for high performance applications, e.g., for cores of backstays and halyards used on race yachts such as TP52. Developed by the experts at Robline, the special heat stretch process, which includes a defined cooldown phase during which the rope's
structure is defined, makes it possible to achieve an enormous increase in breaking strength coupled with minimal elongation. Ocean STS should be used wherever extreme demands need to be met.

Produktnamn Diameter [mm] Längd [m] Vikt [g/m] BL [daN]
Ocean STS 3,0 cut length 7 1450
Ocean STS 3,5 cut length 11 2310
Ocean STS 4,0 cut length 11 2555
Ocean STS 5 cut length 21 4400
Ocean STS 6,0 cut length 25 5340
Ocean STS 7 cut length 37 7320
Ocean STS 8,0 cut length 47 9430
Ocean STS 9,0 cut length 60 11700
Ocean STS 10 cut length 65 13400
Ocean STS 11 cut length 73 16100
Ocean STS 12 cut length 101 18500
Ocean STS 14 cut length 138 26000
Ocean STS 15 cut length 146 30000
Ocean STS 16 cut length 176 33300
Ocean STS 18 cut length 219 39000
Ocean STS 20 cut length 263 46100
Ocean STS 22 cut length 300 53000
Ocean STS 24 cut length 360 66000
Ocean STS 2,5 250 3 620

Rättstavning och tekniska ändringar förbehålles. De angivna uppgifterna är riktvärden utan rättslig eller köpegaranti.
Vi står gärna till förfogande för eventuella frågor.