Safety Line

Safety Line

Depending on the kite bar used, safety lines can have different diameters. Here we draw on Robline's expertise from the sailing sector and can therefore offer a safety line for every bar and every safety mechanism. 

Produktnamn Diameter [mm] Längd [m] MBL [daN]
Ocean 3000 2 200 400
Ocean 3000 2,5 200 500
Ocean 3000 3 200 800
Ocean 3000 4 200 1600
Ocean 3000 5 200 2300
Ocean 3000 6 200 3200

Rättstavning och tekniska ändringar förbehålles. De angivna uppgifterna är riktvärden utan rättslig eller köpegaranti.
Vi står gärna till förfogande för eventuella frågor.