Robline Running Backstay Sheet

Running Backstay Sheet

optimerad för keramiska vinschtrummor.

  • Skydd: 32-flätad 100% PBO
  • Kärna: STS (R) - Stronger than Steel eller Dyneema (R) SK99

Färgvarianter

Robline Running Backstay Sheet brown
[Translate to Swedish:] brown
Produktnamn Diameter [mm]
GP Runner Tail STS PBO 9
GP Runner Tail SK99 PBO 9
GP Runner Tail STS PBO 11
GP Runner Tail SK99 PBO 11

Rättstavning och tekniska ändringar förbehålles. De angivna uppgifterna är riktvärden utan rättslig eller köpegaranti.
Vi står gärna till förfogande för eventuella frågor.