Kuitutyypit

Yleisesittely kuitutyypeistä:

Monofilament - Yksisäie
Muutamia suhteellisen paksuja kuituja (Ø 0.3 mm) syötetään rinnakkain punosta valmistettaessa.

Multifilament - Monisäie
Useita hyvin ohuita kuituja (0.001 mm) niputetaan punonnan yhteydessä. Tämä rakenne on yleisin purjehdusköysistä puhuttaessa.

Textured fibers - Kuvioidut kuidut
Kuituja ei asetella rinnakkain nippuun vaan enemmän satunnaisesti, josta syystä nipulle muodostuu suhteessa karkeampi pinta verrattuna edellä mainittuihin tyyppeihin.

 

Perusmateriaalien ominaisuudet:

Polyetyleeni = Dyneema®

Alankomaalainen kemian alan yhtiö DSM muokkaa polyetyleeniä molekulaaritasolla ja kääntää kuidut yhdensuuntaisiksi. Lopputuloksena saadun materiaalin nimi on Dyneema®, jonka murtolujuus on suuri ja venymä pieni. Dyneema® -kuidun ominaispaino on erittäin pieni joten materiaali kelluu ja sietää kulutusta hyvin, jonka lisäksi materiaali sietää UV-säteilyä. Dyneema® iainoa haittapuoli on nk. ryömintä. Tämä tarkoittaa sitä, että kuitu venyy pysyvästi jonkin verran kuormitettuna. Tästä huolimatta materiaalin muut erinomaiset ominaisuudet ovat aiheuttaneet sen, että Dyneema® ikon laajimmin käytetty High Tech -materiaali veneköysimarkkinoilla. Erityisesti sitä käytetään High Tech -köysien ydinmateriaalina. Köyden ydin ottaa vastaan kuormitusvoimat kuoren toimiessa pelkästään ytimen suojana hankausta ja UV-säteilyä vastaan. Toisin sanoen kuori on mahdollista irrottaa ytimen ympäriltä köyden murtolujuutta heikentämättä. Tästä syystä Dyneema® ca-kuituja voidaan käyttää kaikissa korkealuokkaisissa köysituotteissa mukaan lukien nostimet, fallit ja trimmiköydet.

 

Nestekidepolymeeri(LCP) = Vectran®

Yhdysvaltalainen Hoechst Celanese -yhtiö valmistaa nestekidepolymeerejä (LCP, Liquid Crystal Polymer) Vectran® bra-tuotemerkillä. Kyseessä ovat erittäin monimutkaiset muokatut polyesteriketjut. Tämä kuitumateriaali venyy minimaalisesti, murtokuormat ovat erittäin suuria. Lisäksi lämpötilankesto on erinomainen ja kuidut kestävät taivutuksen jyrkkien kulmien ympäri. Päinvastoin kuin Dyneema®-kuitu Vectran®-kuitu ei ole altis ryöminnälle. Haittapuolena on heikko UV-kestävyys ja korkea raaka-aineiden kustannustaso. Edellä mainituista syistä johtuen Vectran®-pohjainen ydin tulee ympäröidä suojaavalla kuorella riittävän UV-kestävyyden takaamiseksi. Vectran®-kuituja käytetään tyypillisesti High Tech -tason kilpaveneköysissä..

 

Poly (p-fenyleeni-2,6-bentsobisoksatsoli)(PBO)

Japanilainen Toyobo-yhtiö valmistaa PBO-kuituja (Polybenzoxazole Crystal Polymer). Tässä High Tech -kuidussa yhdistyvät erittäin korkea murtolujuus, minimaalinen venyvyys ja korkea lämpötilankesto. Ainoa heikkous on herkkyys UV-säteilyn vaikutuksille.

 

Aramidi = Kevlar®, Twaron® tai Technora®

Japanilainen Teijin-yhtiö valmistaa aramidikuituja Twaron®- ja Technora®-tuotemerkeillä, Yhdysvaltalainen DuPont valmistaa Kevlar®-merkillä tunnettua aramidikuitua. Kaikki mainitut tuotteet ovat nk. para-aramidikuituja joissa käytetään nk. ko-polymeerejä. Veneilysovelluksissa aramidi tarjoaa venymättömyyden, suuren murtolujuuden ja erittäin hyvän lämpötilakeston. Siten materiaali soveltuu hyvin vinssiköysien pintamateriaaliksi. Käyttöä pysäytinköysissä ei kuitenkaan suositella koska aramidikuidut ovat herkkiä taivutukselle jyrkkien kulmien yli. Aramidi ei myöskään siedä UV-säteilyä kovin hyvin.

 

Polyesteri (PET or PES)

Polyesterillä on runsaasti kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia jotka soveltuvat hyvin köysisovelluksiin. Suhteellisen hyvä murtolujuus ja matala venyvyys, suolaveden sietokyky, hyvä kulutuskestävyys sekä kuivana että märkänä ja hyvä UV-säteilyn sietokyky. PES-materiaalia käytetään usein venesovelluksissa erilaisiin sidontaköysiin. Lisäksi materiaalia hyödynnetään sekä köysien ytimissä että kuorissa mm. nostinköysissä, falliköysissä ja kiinnitysköysissä. Korkean tiheyden ansiosta materiaali uppoaa veteen ja siksi materiaalia käytetään myös ankkuriköysien valmistuksessa. High Tech -sovelluksissa materiaalia käytetään usein kuorimateriaalien komponenttina ytimissä käytettävien UV-herkkien materiaalien suojaamiseksi UV-säteilyn vaikutuksilta.

 

Polyamide (PA)

Polyamidin ominaisuuksiin kuuluu korkea murtokuorma ja hyvä venyvyys, jonka lisäksi sillä on eräs erityisominaisuus joka tekee siitä hyvän köysimateriaalin: polyamidin kulutuskestävyys on parempi märkänä kuin kuin kuivana. Polyamidikuitu voi imeä itseensä vettä 7% josta syystä PA-köysiä käytetään usein kiinnitys- ja ankkuriköysinä. Jos materiaalia pidetään kosteissa oloissa liian pitkään materiaali voi jäykistyä. Polyamidi ei siedä UV-säteilyä kovin hyvin. Mainitusta syystä johtuen polyamidin tilalla käytetään enenevässä määrin polyesteriä.

 

Polypropyleeni (PP) = XLF

PP än äärimmäisen kevyt ja myös kelluva kuitumateriaali, jolla on riittävä kulutuskestävyys ja lämpötilan sietokyky. PP:tä käytetään yksinkertaisissa sovelluksissa veneköysien valmistuksessa. Materiaalin suhteellisen suuri venytettävyys soveltuu hyvin yleiskäyttöisiin köysiin, hinausköysiin ja yksinkertaisiin kiinnitysköysiin. Materiaalia käytetään harvemmin High Tech -luokan köysissä.

 

Tuotteiden perustiedot:

Info: Sisältö on tällä hetkellä saatavilla vain englanniksi.

Fiber types: Overview of products